O nás

Mateřská škola Sluníčko se nachází v obci Stradouň v budově obecního úřadu. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která má kapacitu 24 míst. Zřizovatelem  školy je obecní  úřad ve Stradouni. Provoz je celodenní od 6.30 do 16.00 hodin. Součástí  vnitřních prostor MŠ je prostorná herna s jídelnou, dále ložnice, tělocvična, sociální zařízení, šatna a kuchyně, ve které se zajišťuje celodenní stravování dětí. Venkovní areál je tvořen školní zahradou, na které je pískoviště a dětský koutek  s atrakcemi (kolotoč, houpačka). K pohybovým aktivitám  lze využívat antukové hřiště za budovou obecního úřadu nebo rozsáhlé travnaté plochy okolo hřiště. Mateřská škola dětem nabízí nejrůznější aktivity a činnosti, které podporují celkový rozvoj dítěte a mimo výchovně-vzdělávacích obsahů, které jsou stanoveny ve školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání rozšiřuje poznávací schopnosti dětí o nejrůznější akce, výlety a projekty realizované v MŠ