O nás

Mateřská škola Sluníčko se nachází v obci Stradouň v budově obecního úřadu. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která má kapacitu 24 míst. Zřizovatelem  školy je obecní  úřad ve Stradouni. Provoz je celodenní od 6.30 do 15. 30 hodin. Součástí  vnitřních prostor MŠ je prostorná herna s jídelnou, dále ložnice, tělocvična, sociální zařízení, šatna a kuchyně, ve které se zajišťuje celodenní stravování dětí. Venkovní areál je tvořen školní zahradou, na které je pískoviště a dětský koutek                 s atrakcemi (kolotoč, houpačka). K pohybovým aktivitám  lze využívat antukové hřiště za budovou obecního úřadu nebo rozsáhlé travnaté plochy okolo hřiště. Mateřská škola dětem nabízí nejrůznější aktivity a činnosti, které podporují celkový rozvoj dítěte a mimo výchovně-vzdělávacích obsahů, které jsou stanoveny ve školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání rozšiřuje poznávací schopnosti dětí o nejrůznější akce, výlety a projekty realizované v MS