ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)
Mateřská škola realizuje obsah výchovně- vzdělávací práce podle ŠVP, jehož název je "Zasviť nám sluníčko, ukaž, ukaž všecičko". Jeho výchovně- vzdělávacím cílem je objevování všeho, co nás obklopuje.
ŠVP, školní řád, organizační řád, veškeré směrnice a vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.